Zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací
pomocí optimalizace směrových návrhových prvků

KONTAKTY

Oblast hodnocení bezpečnosti a strategií
Ing. Jiří Ambros, Ph.D. (tel. 541 641 362, e-mail jiri.ambros@cdv.cz)
Ing. Ondřej Gogolín
Stanislav Řehák

Oblast dopravních průzkumů a navrhování pozemních komunikací
Ing. Veronika Valentová, Ph.D.
Ing. Peter Oríšek

Oblast geoinformatiky
RNDr. Richard Andrášik, Ph.D.
Mgr. Jan Kubeček
Mgr. Jiří Sedoník
Mgr. Vojtěch Cícha
Mgr. Martina Bílová
Doc. RNDr. Michal Bíl, Ph.D.

Autorem webu je Bc. Jiří Daniš. Mapy vytvořili Mgr. Jan Kubeček a Mgr. Martina Bilová.
Fotografii na titulní straně pořídil Ing. Ondřej Gogolín. Obálku metodiky navrhla Sabina Jánošíková.

Projekt TB0200MD062 byl řešen Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. s podporou Technologické agentury ČR
v rámci Programu BETA pro potřeby státní správy (Ministerstva dopravy)
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Technologická agentura ČR Ministerstvo dopravy
frantisek.vomacka@cdv.cz