Kategorie

Zobrazeno oblouků.

Mapová aplikace zobrazuje kritické směrové oblouky, identifikované na základě rychlostní konzistence (rozdílů typické rychlosti jízdy mezi přímým úsekem a navazujícím směrovým obloukem) a hodnocení relačního designu (souladu směrových návrhových prvků), doplněného bezpečnostní inspekcí a analýzou nehodovosti.

Identifikované oblouky byly ohodnoceny na čtyřstupňové škále a pro každý stupeň byla navržena metoda optimalizace: jednotné dopravní značení a zařízení (kategorie A, B, C) nebo úprava směrového vedení (kategorie D). Konkrétní řešení je uvedeno v přiložené tabulce – všechny související informace uvádí certifikovaná metodika.

tabulka.jpg, 18kB

Celkem 117 záznamů lze filtrovat podle kategorií. Uživatel si může zvolit preferovaný mapový podklad – základní, terénní nebo satelitní mapu Google nebo OpenStreetMap. Po stranách mapového pole se nachází další ovládací prvky: Zoom na území celé ČR, Zobrazit předchozí výřez, Zobrazit následující výřez, Poslat odkaz, Sdílet na sociálních sítích, Měřit vzdálenost.