Zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací
pomocí optimalizace směrových návrhových prvků

ODKAZY

Řešitel projektu – Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Dodavatel dat Princip a.s.

Podobné evropské výzkumné aktivity:

Mimo Evropu:

Další pracoviště:

Asociace:

Projekt TB0200MD062 byl řešen Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. s podporou Technologické agentury ČR
v rámci Programu BETA pro potřeby státní správy (Ministerstva dopravy)
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Technologická agentura ČR Ministerstvo dopravy
frantisek.vomacka@cdv.cz