Zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací
pomocí optimalizace směrových návrhových prvků

VÝSTUPY

 

PUBLIKACE

(související publikace jsou doplňovány i po skončení projektu)

Články v impaktovaných časopisech

 • ŘÍMALOVÁ, V., ELGNER, J., AMBROS, J., FIŠEROVÁ, E. (2022). Modelling the driving speed on expressway ramps based on floating car data. Measurement, roč. 195, č. 110995 (odkaz)
 • AMBROS, J., TUREK, R., ŠRAGOVÁ, E., PETR, K., ŠUCHA, M., FRIČ, J. (2021). How fast would you (or should you) drive here? Investigation of relationships between official speed limit, perceived speed limit, and preferred speed. Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour, roč. 83, s. 164–178 (odkaz)
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V., GOGOLÍN, O., ANDRÁŠIK, R., KUBEČEK, J., BÍL, M. (2017). Improving the Self-Explaining Performance of Czech National Roads. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, č. 2635, s. 62–70 (odkaz)
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V. (2016). Identification of Road Horizontal Alignment Inconsistencies – A Pilot Study from the Czech Republic. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, roč. 11, č. 1, s. 62–69 (odkaz)

Články v recenzovaných časopisech

 • AMBROS, J., ELGNER, J., TUREK, R., VALENTOVÁ, V. (2020). Where and when do drivers speed? A feasibility study of using probe vehicle data for speeding analysis. Archives of Transport, roč. 53, č. 1, s. 103–113 (článek  [ 781,14 KB] )
 • AMBROS, J., ALTMANN, J., JUREWICZ, C., CHEVALIER, A. (2019). Proactive assessment of road curve safety using floating car data: An exploratory study. Archives of Transport, roč. 50, č. 2, s. 7–15 (článek  [ 519,00 KB] )
 • AMBROS, J., CAUDR, M. (2017). Zvyšování samovysvětlitelnosti extravilánových úseků silnic I. třídy. Silniční obzor, roč. 78, č. 2, s. 42–46 (článek  [ 4,04 MB] )
 • VALENTOVÁ, V., AMBROS, J. (2014). Konzistentní design – využití GPS ke zjištění nesouladu ve směrovém řešení trasy. Silniční obzor, roč. 75, č. 4, s. 98–101 (článek  [ 2,24 MB] )
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V. (2012). Optimalizace směrových návrhových prvků pozemních komunikací: úvod do problematiky a příprava pilotní studie. Dopravní inženýrství, roč. 7, č. 1, s. 14–16 (článek  [ 1,04 MB] )

Příspěvky na konferencích

 • ELGNER, J., ŘÍMALOVÁ, V., FIŠEROVÁ, E., AMBROS, J. (2019). Modelling the Driving Speed on Expressway Ramps. In 12th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2019), Londýn, Velká Británie (poster  [ 11,61 MB] )
 • AMBROS, J., ELGNER, J., TUREK, R., VALENTOVÁ, V. (2019). Where and when do drivers speed? A feasibility study of using probe vehicle data for speed enforcement planning. In TRB 98th Annual Meeting, Washington, USA (příspěvek  [ 231,31 KB] + poster  [ 1,29 MB] )
 • AMBROS, J. (2018). Využití dat z plovoucích vozidel pro hodnocení bezpečnosti. In 26. Silniční konference, Ostrava (příspěvek  [ 253,38 KB] )
 • JUREWICZ, C., ESPADA, I., MAKWASHA, T., HAN, C., ALAWI, H., AMBROS, J. (2018). Use of connected vehicle data for speed management in road safety. In 28th ARRB International Conference, Brisbane, Austrálie (příspěvek  [ 848,67 KB] )
 • JUREWICZ, C., ESPADA, I., MAKWASHA, T., HAN, C., ALAWI, H., AMBROS, J. (2017). Validation and applicability of floating car speed data for road safety. In 2017 Australasian Road Safety Conference, Perth, Austrálie (příspěvek  [ 806,96 KB] )
 • AMBROS, J., JUREWICZ, C. (2017). From big data to speed and safety: A review of surrogate safety measures based on speeds from floating car data. In 2017 Australasian Road Safety Conference, Perth, Austrálie (příspěvek  [ 216,68 KB] )
 • AMBROS, J. (2017). Which validation is more valid? In 6th NTSA Annual Scientific Seminar, Kodaň, Dánsko (prezentace  [ 319,49 KB] )
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V., GOGOLÍN, O., ANDRÁŠIK, R., KUBEČEK, J., BÍL, M. (2017). Improving the self-explaining performance of Czech national roads. In TRB 96th Annual Meeting, Washington, USA (příspěvek  [ 442,57 KB] + poster  [ 1,78 MB] )
 • AMBROS, J. (2016). Using floating car data for speed analyses – Czech experience. In 11th International Road Safety Seminar GAMBIT, Gdaňsk, Polsko (prezentace  [ 1,22 MB] )
 • AMBROS, J., GOGOLÍN, O. (2016). What drives speed on rural roads? Exploratory study using floating car data. In 5th NTSA Annual Scientific Seminar, Norrköping, Švédsko (prezentace  [ 762,84 KB] )
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V., SEDONÍK, J. (2016). Linking Rural Road Environment, Speed and Safety Factors with a Two-Stage Model: A Feasibility Study. In TRB 95th Annual Meeting, Washington, USA (příspěvek  [ 246,54 KB] + poster  [ 3,66 MB] )
 • AMBROS, J., GOGOLÍN, O., KUBEČEK, J., ANDRÁŠIK, R., BÍL, M. (2015). Proactive identification of risk road locations using vehicle fleet data: exploratory study. In 28th ICTCT Workshop, Ašdod, Izrael (příspěvek  [ 144,87 KB] + poster  [ 419,02 KB] )
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V., ORÍŠEK, P. (2015). Safety Ranking of Rural Curves Based on Design Consistency Measures. In 5th International Symposium on Highway Geometric Design, Vancouver, Kanada (příspěvek  [ 389,29 KB] + poster  [ 2,29 MB] )
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V. (2013). Czech pilot study of road horizontal alignment optimization. In XXVIII International Baltic Road Conference, Vilnius, Litva (příspěvek  [ 941,77 KB] )

​Monografie

 • AMBROS, J., JUREWICZ, C., CHEVALIER, A., VALENTOVÁ, V. (2021). Speed-Related Surrogate Measures of Road Safety Based on Floating Car Data. In Macioszek, E., Sierpiński, G. (Ed.). Research Methods in Modern Urban Transportation Systems and Networks. Springer Nature Switzerland AG, Cham, s. 129–144 (odkaz)
 • AMBROS, J. (2015). Hodnocení bezpečnosti silničního provozu s využitím statistického modelování. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů (disertace  [ 1,60 MB]posudky  [ 904,17 KB] )
Projekt TB0200MD062 byl řešen Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. s podporou Technologické agentury ČR
v rámci Programu BETA pro potřeby státní správy (Ministerstva dopravy)
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Technologická agentura ČR Ministerstvo dopravy
frantisek.vomacka@cdv.cz