Zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací
pomocí optimalizace směrových návrhových prvků

VÝSTUPY

 

PUBLIKACE

(související publikace jsou doplňovány i po skončení projektu)

Články v impaktovaných časopisech

 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V., GOGOLÍN, O., ANDRÁŠIK, R., KUBEČEK, J., BÍL, M. (2017). Improving the Self-Explaining Performance of Czech National Roads. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, č. 2635, s. 62–70 (článek  [ 6,02 MB] )
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V. (2016). Identification of Road Horizontal Alignment Inconsistencies – A Pilot Study from the Czech Republic. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, roč. 11, č. 1, s. 62–69 (článek  [ 1,63 MB] )

Články v recenzovaných časopisech

 • AMBROS, J., ELGNER, J., TUREK, R., VALENTOVÁ, V. (2020). Where and when do drivers speed? A feasibility study of using probe vehicle data for speeding analysis. Archives of Transport, roč. 53, č. 1, s. 103–113 (článek  [ 781,14 KB] )
 • AMBROS, J., ALTMANN, J., JUREWICZ, C., CHEVALIER, A. (2019). Proactive assessment of road curve safety using floating car data: An exploratory study. Archives of Transport, roč. 50, č. 2, s. 7–15 (článek  [ 519,00 KB] )
 • AMBROS, J., CAUDR, M. (2017). Zvyšování samovysvětlitelnosti extravilánových úseků silnic I. třídy. Silniční obzor, roč. 78, č. 2, s. 42–46 (článek  [ 4,04 MB] )
 • VALENTOVÁ, V., AMBROS, J. (2014). Konzistentní design – využití GPS ke zjištění nesouladu ve směrovém řešení trasy. Silniční obzor, roč. 75, č. 4, s. 98–101 (článek  [ 2,24 MB] )
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V. (2012). Optimalizace směrových návrhových prvků pozemních komunikací: úvod do problematiky a příprava pilotní studie. Dopravní inženýrství, roč. 7, č. 1, s. 14–16 (článek  [ 1,04 MB] )

Příspěvky na konferencích

 • ELGNER, J., ŘÍMALOVÁ, V., FIŠEROVÁ, E., AMBROS, J. (2019). Modelling the Driving Speed on Expressway Ramps. In 12th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2019), Londýn, Velká Británie (poster  [ 11,61 MB] )
 • AMBROS, J., ELGNER, J., TUREK, R., VALENTOVÁ, V. (2019). Where and when do drivers speed? A feasibility study of using probe vehicle data for speed enforcement planning. In TRB 98th Annual Meeting, Washington, USA (příspěvek  [ 231,31 KB] + poster  [ 1,29 MB] )
 • AMBROS, J. (2018). Využití dat z plovoucích vozidel pro hodnocení bezpečnosti. In 26. Silniční konference, Ostrava (příspěvek  [ 253,38 KB] )
 • JUREWICZ, C., ESPADA, I., MAKWASHA, T., HAN, C., ALAWI, H., AMBROS, J. (2018). Use of connected vehicle data for speed management in road safety. In 28th ARRB International Conference, Brisbane, Austrálie (příspěvek  [ 848,67 KB] )
 • JUREWICZ, C., ESPADA, I., MAKWASHA, T., HAN, C., ALAWI, H., AMBROS, J. (2017). Validation and applicability of floating car speed data for road safety. In 2017 Australasian Road Safety Conference, Perth, Austrálie (příspěvek  [ 806,96 KB] )
 • AMBROS, J., JUREWICZ, C. (2017). From big data to speed and safety: A review of surrogate safety measures based on speeds from floating car data. In 2017 Australasian Road Safety Conference, Perth, Austrálie (příspěvek  [ 216,68 KB] )
 • AMBROS, J. (2017). Which validation is more valid? In 6th NTSA Annual Scientific Seminar, Kodaň, Dánsko (prezentace  [ 319,49 KB] )
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V., GOGOLÍN, O., ANDRÁŠIK, R., KUBEČEK, J., BÍL, M. (2017). Improving the self-explaining performance of Czech national roads. In TRB 96th Annual Meeting, Washington, USA (příspěvek  [ 442,57 KB] + poster  [ 1,78 MB] )
 • AMBROS, J. (2016). Using floating car data for speed analyses – Czech experience. In 11th International Road Safety Seminar GAMBIT, Gdaňsk, Polsko (prezentace  [ 1,22 MB] )
 • AMBROS, J., GOGOLÍN, O. (2016). What drives speed on rural roads? Exploratory study using floating car data. In 5th NTSA Annual Scientific Seminar, Norrköping, Švédsko (prezentace  [ 762,84 KB] )
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V., SEDONÍK, J. (2016). Linking Rural Road Environment, Speed and Safety Factors with a Two-Stage Model: A Feasibility Study. In TRB 95th Annual Meeting, Washington, USA (příspěvek  [ 246,54 KB] + poster  [ 3,66 MB] )
 • AMBROS, J., GOGOLÍN, O., KUBEČEK, J., ANDRÁŠIK, R., BÍL, M. (2015). Proactive identification of risk road locations using vehicle fleet data: exploratory study. In 28th ICTCT Workshop, Ašdod, Izrael (příspěvek  [ 144,87 KB] + poster  [ 419,02 KB] )
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V., ORÍŠEK, P. (2015). Safety Ranking of Rural Curves Based on Design Consistency Measures. In 5th International Symposium on Highway Geometric Design, Vancouver, Kanada (příspěvek  [ 389,29 KB] + poster  [ 2,29 MB] )
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V. (2013). Czech pilot study of road horizontal alignment optimization. In XXVIII International Baltic Road Conference, Vilnius, Litva (příspěvek  [ 941,77 KB] )

​Disertační práce

 • AMBROS, J. (2015). Hodnocení bezpečnosti silničního provozu s využitím statistického modelování. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů (disertace  [ 1,60 MB]posudky  [ 904,17 KB] )
Projekt TB0200MD062 byl řešen Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. s podporou Technologické agentury ČR
v rámci Programu BETA pro potřeby státní správy (Ministerstva dopravy)
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Technologická agentura ČR Ministerstvo dopravy
frantisek.vomacka@cdv.cz